Het samenwerkingsplatform Elyzee functioneert als een objectieve tool die inzicht geeft in uw datakwaliteit.

De gebruiker kan een dashboard inrichten en zelf een objectieve ABC-rapportage (Actueel, Betrouwbaar, Compleet) over een klant of project uitvragen. 

De volgende Elyzee-kernwaarden garanderen dat een databeheerder de regie heeft over zijn data:

organisatieonafhankelijk
systeemonafhankelijk
procesonafhankelijk
projectonafhankelijk
rolonafhankelijk

Wie ?

2bprojects bestaat uit een jong, ambitieus team van adviseurs en specialisten op het gebied van informatie- en assetmanagement.
Wij leveren de informatie producten en specialistische diensten waarmee assets en areaal voortaan optimaal gebruikt en beheert worden.

Wat ?

Wij helpen onze klanten bij het noodzakelijk fundament voor optimaal assetmanagement.

Elyzee geeft inzicht in Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid van de asset-informatie. Dit brengt onze klanten in control: op het dashboard is altijd de stand van zaken in beeld en is actie mogelijk waar en wanneer dat nodig is.

Hoe ?

Vanuit de verantwoordelijkheid voor optimaal en onafhankelijk asset informatiemanagement ontwikkelden wij samen met onze klanten het samenwerkingsplatform Elyzee.

Elyzee is ontstaan op basis van de volgende uitgangspunten:
Op efficiënte wijze bepaalt u zelf de kwaliteit van uw data en heeft u dit permanent in een comfortabel overzicht.

1

Toets zelf de datakwaliteit door de abc-tool.

2

Monitor zelf de datakwaliteit door het dashboard.

3

Filter zelf de datakwaliteit door de analytics.

4

Bepaal zelf de datakwaliteit door de poortwachtersfunctie.

ABC-toets
De ABC (Actualiteit, Betrouwbaarheid, Compleetheid)- toets controleert, aan de hand van vooraf met de klant bepaalde criteria, de waardes in een bestand en levert de rapportage daartoe.

Hiermee stellen we de gebruiker in staat om op een snelle, accurate en efficiënte manier datasets administratief te controleren.1

Dashboard
Het dashboard geeft een overzicht van de resultaten van de ABC toets. Het dashboard levert in een oogopslag de ontwikkeling en het overzicht van de kwaliteit van de data.

De resultaten stellen de gebruiker in staat om gericht data te verbeteren en leveren betrouwbare inzichten voor bedrijfsprocessen. 2

Analytics pagina
De resultaten van de ABC-toets genereren ook een analytics-functie.

Door gebruik te maken van de analytics-functie kunnen op detailniveau analyses uitgevoerd worden over de resultaten van de ABC-toets.3

Poortwachtersfunctie
De poortwachtersfunctie stelt iedere partij in de keten in staat om datasets te controleren en een kwaliteitsniveau te definiëren. Afkeuren of goedkeuren bepalen het kwaliteitsniveau in de keten.

Zodoende biedt de poortwachtersfunctie een eenduidig en onafhankelijk validatie- en verificatieproces.4

Wat levert Elyzee op ?

Door de combinatie van bovenstaande 4 functionaliteiten genereert Elyzee het noodzakelijk kwaliteitsniveau als fundament voor assetmanagement. Dit garandeert optimaal verantwoord beheer en onderhoud binnen vastgestelde kaders en wettelijke taken.
Data opschonen, data verbeteren en data toetsen vóórdat het in de bron wordt opgenomen is met Elyzee geborgd.

Doe je ook aan asset informatiemanagement? Neem dan eens contact met ons op:

Stel een vraag