Consultancy

Het ervaren en vakkundige team van 2bprojects levert producten en diensten in de overdracht van informatie, zodat het gebruik en beheer van uw objecten, assets en arealen voortaan optimaal is.

Het komt regelmatig voor dat de opdrachtnemer en het projectteam niet-complete of niet direct bruikbare informatie overdragen aan de beheerder bij aanleg, beheer en onderhoud van assets. Beheerders kunnen en mógen zelfs een overdracht op dat moment niet accepteren. 

Dit kan leiden tot:

 1.   hoge herstelkosten voor opdrachtnemer;
 2.   niet kunnen ontmantelen van het projectteam;
 3.   geen overdracht van het werk naar de beheerder.

en helaas ook tot extra kosten voor de beheerder en uiteindelijk tot imagoschade voor de beheerder.

Optimaal beheer en onderhoud van assetinformatie is een bijzonder complexe klus en onmisbaar voor het goed functioneren van het asset. Toch krijgt de (tijdige) inrichting van assetinformatie te weinig de aandacht die het verdient.

Van ontwerp tot beheer

Betrouwbare informatie inrichten in een vroeg stadium is cruciaal. Alleen dan kunt u de juiste beslissingen nemen binnen het verdere assetmanagement proces. Het helpt als u zich al tijdens de ontwerpfase van een product bewust bent van de informatiebehoefte en de manier waarop de informatie tijdens de aanleg- en onderhoudsfase beheerd wordt.

Met jarenlange ervaring op het gebied van realisatie, beheer en onderhoud van areaalgegevens is ons team in staat om voor u op maat die ondersteuning te bieden. Dat doen wij tijdens het gehele assetmanagementproces. De ondersteuning gaat verder dan het geven van advies. Ook belangrijke taken die niet tot uw kernactiviteiten behoren, kunnen wij tijdelijk of structureel voor u waarnemen.

Hoe werken we samen
We starten altijd met een uitgebreid vooronderzoek waarin we specifieke wensen met belanghebbenden uit de organisatie of in het assetmanagementproces vaststellen. Samen met u bekijken we uw capaciteit en expertise in huis en zoeken wij de best passende oplossing. 

Wij hanteren altijd het AMIGO- principe: 

 1. alles - mogelijk -  in - goed - overleg

Ons einddoel is steeds het samen realiseren van optimaal gebruik van het asset door een geoliede gegevensbeheerorganisatie.
Wij werken op vier niveaus :

 1. processen  -  mensen  -   middelen  -   systemen. 

Deze niveaus zijn voor ons de kern bij alle vormen van informatieoverdracht. In het totaalproces van assetmanagement en bij het inrichten van een beheerorganisatie. Voor een totaalproces van assetmanagement zijn meerdere fasen en soorten activiteiten nodig.

2bprojects werkt volgens het principe: 

 1. analyseren - structureren - verbinden - beheren - inventariseren - verwerken 

Hierdoor zijn wij in staat om altijd maatwerk te leveren. Met deze combinatie bieden wij ondersteuning bij elke stap in het assetmanagementproces. Dat betekent een maatwerk advies vanaf contractvoorbereiding tot gunningsfase, uitvoeringsfase, oplevering en overdracht, tot en met nazorg en de beheerfase.

2bprojects is een ervaren partner: onze specialisten zijn actief bij zowel aannemers, assetbeheerders en projectteams.

2bprojects heeft voor het op orde brengen van datamanagement kennis en capaciteit beschikbaar op het gebied van:

 1.  regie
 2.  proces
 3.  produktie
 4.  BIM - Bouw en Informatie Management
 5.  Oplevering en Overdracht
 6.  en de combinaties hiervan

Wilt u een vraag stellen?

stel een vraag

Wil u meer weten? Bel Ben!