De omvang en staat van onderhoud van uw areaal is het startpunt om goed assetmanagement uit te kunnen voeren. Weet u dit exact? Dan kunt u effectief onderhoudsbudget inzetten om het areaal op het door u gewenste onderhoudsniveau te beheren.

2bprojects coördineert inspecties en inventarisaties. Daarnaast controleren en toetsen wij de datakwaliteit die voortvloeit uit inspecties van derden. Door goede afstemming kunnen we de inspecteur en/of landmeter gericht op pad sturen. Zo kunnen inspecties ook goed dienen voor het bijwerken van achterstanden in uw systemen.

Waar wij u mee kunnen helpen: 

  • CROW weginspecties
  • Opnames voor klein onderhoud met behulp van OMOP
  • Verkeerskundige scans voor Verkeersborden
  • Globale visuele inspecties van civiel technische kunstwerken
  • Maatregeltoetsen
  • Beleid- beheer- en onderhoudsplannen.

Bovendien leveren wij met onze softwaretool Elyzee een basis voor optimale asset managementinformatie.