Wat is datascience eigenlijk ?

Datascience omvat het voorbereiden van gegevens voor analyse en verwerking, het uitvoeren van geavanceerde gegevensanalyses en het presenteren van de resultaten om patronen te onthullen en belanghebbenden in staat te stellen weloverwogen conclusies te trekken.

2bprojects is terzake een ervaren partner: ons team van specialisten is actief bij zowel aannemers, assetbeheerders en projectteams. 2bprojects heeft bijvoorbeeld met behulp van datascience en zijn datascientists de in-house ontwikkeling van de softwaretool Elyzee (bepaal zelf je data-kwaliteit met o.a. data-analytics, dashboards en de poortwachtersfunctie) mogelijk gemaakt. Kijk daarvoor op Elyzee.

  1. 2bprojects is specialist in asset- en informatiemanagement en werkt volgens het principe: analyseren - structureren - verbinden - beheren - inventariseren – verwerken.

Hierdoor zijn wij in staat om altijd maatwerk te leveren. Met deze combinatie bieden wij ondersteuning bij elke stap in het assetmanagementproces. Dat betekent een intelligent maatwerk advies vanaf contractvoorbereiding tot gunningsfase, uitvoeringsfase, oplevering en overdracht, tot en met nazorg en de beheerfase. 2bprojects zet datascience in voor slimme oplossingen op het gebied van informatiemanagement voor assetmanagement.

Wilt u een vraag stellen?

stel een vraag

Wil u meer weten? Bel Ben!