Binnen de produktgroep Datacontrol biedt 2bprojects configuratiemanagement voor optimale controle over uw data. Data opschonen, data beheren, data reviseren, data onderhouden en data-achterstanden verwerken, draagt allemaal bij aan uw optimale data-kwaliteit. Dit wordt op basis van datascience ontwikkeld door ons team datascientists, door middel van de volgende diensten en producten.

 • databeheer - Beschermen van brondata is cruciaal voor kwaliteitsdata. 2bprojects richt uw beheer van brondata in.
 • datarevisie - De fysieke situatie buiten is de digitale situatie binnen. 2bprojects reviseert alle type data, ongestructureerd alsook gestructureerd.
 • data-onderhoud - Eisen aan data veranderen continu. Met de inzet van de slimme tools van 2bprojects is uw onderhoud zo gebeurd.
 • Data opschonen en verwerken - Grote achterstanden zorgen voor hoge herstel- en faalkosten. Met de unieke strategie van 2bprojects werken we bulk weg en voorzien data van de juiste kwaliteit.
 • unieke datacontrol-produkten - 2bprojects heeft oplossingen ontwikkeld met inzet van machine-learning en datascience.
 1. Beheer en data

De uitvoering van assetbeheer is complex. De conditie van het areaal moet optimaal blijven en projecten zijn afhankelijk van uw adviezen. Om dit te kunnen realiseren moeten de data van de  areaalgegevens actueel, betrouwbaar en compleet zijn. Beheer is dus niet alleen het onderhouden van assets, maar ook het beheren en toetsen van de data van areaalgegevens om grip te houden op uw kosten.

2bprojects kan u ontzorgen met het optimaliseren van de data rond het hele areaal. Wij ondersteunen beheerorganisaties op verschillende manieren. Denk aan:

 • Monitoringstools
 • Opstellen informatieleveringsspecificatie (ILS)
 • Vaststellen Informatiebehoefte
 • Decompositie van het areaal, NEN2767-4, IMBOR etc.

Onterecht leeft het idee dat de rol van beheer pas begint na de oplevering van een project. In de praktijk speelt beheer een heel belangrijke rol tijdens het hele assetmanagementproces - van initiatie en planvorming tot uitvoering en uiteindelijk oplevering en overdracht. Projecten en ideeën worden namelijk gestuurd en ondersteund door data-informatie.

Het actueel, betrouwbaar en compleet maken van deze data is een veelgevraagd product. Met de op deze expertise ontwikkelde softwaretool Elyzee bieden wij op maat gemaakte ondersteuning op elk koppelvlak waar areaalmutaties plaats vinden. De gemuteerde areaalgegevens worden binnen dit platform gestructureerd aangeboden voor beheer en onderhoud. U kunt de kwaliteit efficiënt en betrouwbaar toetsen. 

 1. Onderhoud en data

Heeft u voldoende inzicht in de onderhoudsstaat van het hele areaal en de data die daarvoor aan de basis staat? Dit is onmisbaar om kwalitatief en financieel goed beheer en onderhoud uit te kunnen voeren. Zo is kwaliteit monitoren, ingrijpen waar het nodig is en de regie houden over het budget en de programmering geborgd. Om dit te realiseren zijn regelmatige (buiten) inspecties cruciaal, voor zowel de asset zelf maar ook voor de data. 2bprojects voert voor verschillende opdrachtgevers data-inspecties uit.  

Het doel van inspecties is in eerste instantie het herkennen, beoordelen en eenduidig vastleggen van zichtbare schade aan data. De resultaten van de objectieve beoordeling geven een beeld van de conditie van de data.

2bprojects brengt de datakwaliteit overzichtelijk in beeld in het dashboard van de Elyzee-tool en stelt daarvoor een rapportage op. Aan de hand van deze rapportages kunnen wij een data-onderhoudsadvies opstellen. Deze gegevens kunt u gebruiken om op strategisch niveau beleid aan te passen of vast te stellen.

 1. Verwerken van data

Het verwerken van data is meer dan het één op één invoeren. De juiste data in het juiste format is hiervoor belangrijk.  Areaaldata is divers en wordt in verschillende systemen opgeslagen:

 • Onderhoudsmanagementsysteem (OMS) en Beheermanagementsystemen (BMs)
 • Documentmanagementsystemen(DMS) en Geo-Informatiesystemen (GIS)

Wij ondersteunen uw organisatie met het verwerken van gegevens die er al liggen, maar ook bij het organiseren van de aanlevering van informatie om nieuwe achterstanden te voorkomen. Wij ondersteunen door middel van:

 • unieke metadateringstool voor o.a. Meridian en Ultimo
 • analysetools voor GIS-systemen.
 • Produktie- en toetstool voor semi-geautomatiseerde wegwerken van bulkachterstanden

Deze tools zijn ontwikkeld met actuele innovatieve methoden zoals machine-learning en FME.

Het verwerken van gegevens is nauw verbonden met het vaststellen en vastleggen van de informatiebehoefte in data-contracteisen en informatieleveringsspecificaties (ILS). 

 1. Unieke datacontrol-produkten 

Menukaart
2bprojects ondersteunt opdrachtnemers en aannemers bij het voldoen aan de data-contracteisen of ILS met onze unieke menukaart.

Dat betekent dat op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de impact op de beheersystemen de aannemer met behulp van de 2bprojects-menukaart de gewenste producten kan kiezen en in opdracht geven - voor een vaste prijs.

Producten op de 2bprojects-Menukaart zijn bijvoorbeeld:

 • MERIDIAN: Metadateren en uploaden volgens de importtool
 • Tekeningen TOLGI/NLCS-proof maken (prijzen per tekening)
 • ULTIMO: Het opnemen van inspectiedocumenten/conditiescores
 • DISK: Het opnemen van inspectiedocumenten/conditiescores
 • BGT
 • Generieke DTB werkzaamhedenDTB mutaties
 • GIS specialist
 • Generieke KernGIS en BKN werkzaamheden
 • KernGIS en BKN mutaties

Metadateringstool
Onze speciaal ontwikkelde meta-dateringstool verkleint de verwerkingstijd door semi-automatisering. Dat betekent structureren, hernoemen en meta-dateren van alle tekeningen en documenten - inclusief kwaliteitstoets – in één handeling. Hierdoor werken we achterstanden 3x zo snel weg, inclusief kwaliteitsrapportage per areaal, netwerk, object of dossier (bijv. Integraal Veiligheids Dossier, IVD).

Elyzee
Binnen de produktgroep Licenties ontwikkelde 2bprojects de Elyzee-tool. Deze softwaretool brengt data en proces samen in een platform dat optimaal assetmanagement en - informatie garandeert. Het combineren van de functionaliteiten datakwaliteitstoets, data analytics en poortwachtersfunctie in het dashboard biedt u optimale controle:

 • Toets zelf de datakwaliteit met de abc-tool van Elyzee.
 • Monitor zelf de datakwaliteit met het dashboard van Elyzee.
 • Filter zelf de datakwaliteit met de analytics van Elyzee.
 • Bepaal zelf de datakwaliteit met de poortwachtersfunctie van Elyzee.

Door de combinatie van bovenstaande 4 functionaliteiten genereert Elyzee het noodzakelijk kwaliteitsniveau als fundament voor assetmanagement. Dit garandeert optimaal verantwoord beheer en onderhoud binnen vastgestelde kaders en wettelijke taken. Data opschonen, data verbeteren en data toetsen vóórdat het in de bron wordt opgenomen is met Elyzee geborgd.

BEST-practice
BEST staat voor Bewust Expliciet Samenwerken Traject bij civiel-technische projecten.

BEST-practice is binnen de civiele-sector ontwikkeld en verbindt opdrachtnemer, opdrachtgever (aannemer) en beheerder vanaf de start. Het resultaat is een sluitend oplever- en overdrachtsproces, zodat Oplevering en Overdracht (O&O) binnen 1 dag mogelijk is!

Met de BEST-practice kan de opdrachtnemer haar dossiers vrijwel gelijktijdig met de fysieke oplevering van het project meegeven aan de opdrachtgever. De fysieke en dossieroplevering gebeurt dus in één keer, zonder extra tijd of discussie.

De opdrachtgever kan deze dossiers ook direct overdragen aan de beheerder, die deze gegevens kan accepteren, verwerken en zonder problemen doorzetten naar een prestatiecontract. Dit proces ondersteunen we met hulp van de Elyzee-tool van 2bprojects.

Wilt u een vraag stellen?

stel een vraag

Wil u meer weten? Bel Ben!