Grote aanleg- en onderhoudsprojecten zijn complex, dus ook het inzicht en overzicht in de gewenste areaalgegevens voor de beheerders tijdens de beheerfase.

Wie heeft welke gegevens op welke moment in welk systeem nodig? Aan welke eisen moet dit voldoen? Hoe loopt het acceptatieproces?

Regie pakken en houden, juiste structuren kiezen, leveringsprocessen uitwerken zijn belangrijke stappen voor een kwalitatieve oplevering en overdracht van areaalgegevens.

2bprojects is gespecialiseerd in het structureren van aanlever- en verwerkingsprocessen van gegevens en in het leveren van de juiste tools hiervoor. Bijvoorbeeld:

  • Metadateren
  • Kwaliteitscontrole en ontwikkeling (geo)datacontracteisen
  • Opzetten specificaties wet- en regelgeving (WIBON, BGT, e.d.)
  • Vaststellen informatiebehoefte
  • Opzetten en controleren Informatie Levering Specificatie
  • Opzetten en verankeren werkprocessen voor informatieleveringen
  • Opzetten systeemspecificaties

Onze jarenlange ervaring gaat terug naar 2006. Ben Essers, de oprichter van 2bprojects heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van een uniforme aanpak voor oplevering en overdracht op 1 dag bij grote infrastructurele projecten. Deze aanpak is opgenomen als best practice binnen de werkwijzers van Rijkswaterstaat. Op basis van deze ervaring kunnen wij u inzicht geven in de informatie die per fase van een project nodig is om tot een actueel, betrouwbaar en compleet overdrachtsdossier te komen dat de beheerorganisatie direct kan accepteren.  

Niet alleen voor beheer en onderhoud is het noodzakelijk om de informatiebehoefte vast te stellen maar ook voor Wet- en regelgeving. Samen met het structureren van de werkwijzen en informatieleveringsprotocollen is het vaststellen van uw informatiebehoefte een noodzakelijke actie. Uw informatie moet aansluiten op de koppelvlakken van assetmanagement. In overleg met u zorgen wij ervoor dat we de gewenste informatiebehoefte in kaart brengen.

Werkprocessen en systeemspecificaties die uw organisatie en systeemlandschap ondersteunen vragen maatwerk en zeer specialistische kennis. Onze specialisten zorgen ervoor dat u dit niet meer ervaart als een complexe en tijdrovende activiteit. Wij ondersteunen u met systemen als: DTB, Kengis, BKN, Ultimo, Meridian, Obsurv, Topocad, Autocad, 3d Civil, Meridian, SharePoint, DISK en kunnen snel maatwerkprocessen ontwikkelen en uw processen structureren. Hiermee voorkomt u hoge herstel- en faalkosten.

Zo pakt u regie door te werken met ‘inwin’- en verwerkingsprotocollen in contracten. U houdt het overzicht over de kwantiteit en kwaliteit van de areaalgegevens voor uw assetmanagement en u voldoet aan wettelijke verplichtingen. 

Met onze softwaretool Elyzee kunnen wij een basis leveren voor optimale asset managementinformatie.