BEST Practice

BEST staat bij civiel- technische projecten voor Bewust Expliciet Samenwerken Traject. Het ontzorgt u vanaf het begin van een project in verbinding tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en beheerder. Met als resultaat? Een goed werkend oplever- en overdrachtsproces (O&O) dat opleveringen en overdrachten in 1 dag mogelijk maakt!

Door het BEST-principe toe te passen, kan de opdrachtnemer zijn dossiers vrijwel gelijktijdig met de fysieke oplevering van het project overdragen aan de opdrachtgever.

De fysieke en dossieroplevering gebeurt dus in één keer. Zonder discussie.

De opdrachtgever kan deze dossiers op haar beurt direct overdragen aan de beheerder, die deze gegevens direct kan accepteren, verwerken en zonder problemen kan omzetten in een prestatiecontract.

Wij faciliteren dit Bewust Expliciet Samenwerken Traject door onafhankelijke procesbegeleiding én inhoudelijke expertise. 

Wij kunnen u helpen met:

  • De contractvoorbereiding
  • Wij vertalen de informatiebehoefte naar duidelijke eisen voor de opdrachtnemer
  • Tendering
  • De realisatiefase
  • Inhoudelijke en procesmatige begeleiding vanaf het begin

Ook kunnen wij u ondersteunen door middel van projectbegeleiding en toetsing van de data-oplevering en overdracht. In één dag.

Zo wordt het BEST-principe voor u procesmatig en objectief bewaakt, terwijl wij u inhoudelijk begeleiden van begin tot eind.

Wij twijfelen er niet aan dat deze methode werkt.
De succesvolle toepassing bij deze projecten spreekt boekdelen.

Coördinatie van en communicatie met diverse stakeholders

We besteden zorg aan de coördinatie van en communicatie met diverse stakeholders

Zijn de verwachtingen voor alle partijen duidelijk? Spreekt iedereen dezelfde taal?

In complexe projecten is het noodzakelijk om de juiste verbindingen te leggen tussen partijen. Zowel voor uw interne organisatie, als voor externe organisaties die areaalgegevens aan u moeten leveren.

Vanaf de start van een project is communicatie essentieel voor het succes.

Daarom: 

  • Gebruiken we Oplever & Overdacht ‘Start-Ups’
  • Leggen we de informatiebehoefte vast van alle stakeholders
  • Implementeren we O&O-tools
  • Maken we gebruik van documenttype tabellen

Met onze jarenlange ervaring én kennis van systemen, zorgt 2bprojects voor verbinding bij alle betrokken partijen. Zodat de verwachtingen helder zijn. En ieders belang wordt geborgd. Als iedereen dezelfde taal spreekt en de werking van elkaars systemen begrijpt, kunt u in één keer de juiste zaken produceren of verwerken. Geen ruis.

Een Oplever & Overdracht startup is een gestructureerd overleg waarin de informatiebehoefte en de kwaliteitsnormen worden besproken. Een belangrijk onderdeel van deze overleggen is begrip tussen alle partijen. Onze ervaring leert dat als iedereen een helder beeld heeft van ieders taken en verantwoordelijkheden, dit de kwaliteit en snelheid van de informatievoorziening helpt. Zodat er in één keer goed overgedragen kan worden.   

Elke opdracht is uniek en vergt daarom een specifieke aanpak en inzet van tools. Bij grote projecten, waarbij diverse aannemers, opdrachtgevers en beheerders zijn betrokken, werken we met de Oplever- en Overdrachtstool. Bij minder complexe opdrachten werken we met documenttype 

Bovendien leveren wij met onze softwaretool Elyzee een basis voor optimale asset managementinformatie.