BIM
 

2bprojects is specialist in asset- en informatiemanagement en werkt volgens het principe: analyseren - structureren - verbinden - beheren - inventariseren – verwerken.

Hierdoor zijn wij in staat om altijd maatwerk te leveren. Met deze combinatie bieden wij ondersteuning bij elke stap in het assetmanagementproces. Dat betekent een intelligent maatwerk advies vanaf contractvoorbereiding tot gunningsfase, uitvoeringsfase, oplevering en overdracht, tot en met nazorg en de beheerfase.

     Wat is BIM eigenlijk?

BIM is een begrip waar eenieder een andere uitleg en gedachte bij heeft. De letters ‘BIM’ worden in de praktijk in drie samenhangende betekenissen gebruikt: • De eerste betekenis is ‘Bouwwerk Informatie Model’. Dit is een digitale representatie – BIM-model - van hoe een bouwwerk is ontworpen, wordt gerealiseerd en/of daadwerkelijk is gebouwd. • In de tweede betekenis, ‘Bouwwerk Informatie Modellering’, ligt de nadruk meer op het proces. Hier gaat het om (samen-)werken in bouwprojecten met behulp van digitale informatiemodellen. Gerelateerde begrippen zijn integraal ontwerpen, concurrent engineering, lean planning en het delen van digitale informatie. • In de derde betekenis, ‘Bouwwerk Informatie Management’, staat de informatie zelf centraal: de opbouw, het beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie in de hele levenscyclus van het bouwwerk.

bron: BIM-loket

     BIM-implementatie

2bprojects heeft voor het op orde brengen van datamanagement kennis en capaciteit beschikbaar op het gebied van BIM, van BIM-modelleur tot BIM-engineer. Ons team van specialisten is actief bij zowel aannemers, assetbeheerders en projectteams. Binnen de productgroep Consultancy adviseert 2bprojects bijvoorbeeld tijdens een organisatie-brede implementatie van BIM. Specialisten op het gebied van data-science ondersteunen efficiënt door het ontwerpen slimme oplossingen, zoals bijvoorbeeld onze software-tool Elyzee.

2bprojects heeft kennis en deskundigheid op het gebied van BIM-instrumenten en –processen ingezet voor o.a. de Gemeente Amsterdam. Kijk daarvoor op Cases

Wilt u een vraag stellen?

stel een vraag

Wil u meer weten? Bel Ben!