De uitvoering van assetbeheer is complex. De conditie van het areaal moet optimaal blijven en projecten zijn afhankelijk van uw adviezen. Om dit te kunnen realiseren moeten de data van de areaalgegevens actueel, betrouwbaar en compleet zijn. Beheer is dus niet alleen het onderhouden van assets, maar ook het documentmanagement, documentbeheer, het systeemmanagement en toetsen van de data van areaalgegevens om grip te houden op uw kosten.

  1. 2bprojects kan u ontzorgen met het optimaliseren van de data rond het hele areaal. Wij ondersteunen beheerorganisaties op verschillende manieren. Eén daarvan is bijvoorbeeld inrichting en advies omtrent een documentmanagementsysteem ( dms advies ).

 

Vanwege onze systeemkennis én onze ervaring worden wij gevraagd om de achterstallige dossiers te verwerken. Er is namelijk kennis benodigd van documentbeheer én de situatie in het veld. Daarnaast is het nodig om te weten aan welke eisen de documenten moeten voldoen om opgenomen te worden in het documentmanagementsysteem ( dms ).

De documenten worden dus getoetst en indien juist bevonden, worden ze als pakket in de tool klaargezet op de juiste plek in de decompositie. Het resultaat is een tevreden documentmanager die de data op de juiste plek in de systemen krijgt.

Wilt u een vraag stellen?

stel een vraag

Wil u meer weten? Bel Ben!