2bprojects is een hecht, dynamisch team van adviseurs en specialisten op het gebied van asset- en informatiemanagement. We zorgen voor een optimaal onderhoud en beheer van uw objecten, assets en areaal.

Het komt u vast bekend voor dat de opdrachtnemer en het projectteam niet-complete of onbruikbare informatie overdragen aan de beheerder bij aanleg, beheer en onderhoud van assets. Beheerders kunnen en mógen zelfs een overdracht op dat moment niet accepteren.

  1. Dit kan leiden tot:
  • Hoge herstelkosten voor opdrachtnemer
  • Niet kunnen ontmantelen van het projectteam
  • Geen overdracht van het werk naar de beheerder

en helaas ook tot extra kosten voor de beheerder en uiteindelijk tot imagoschade.

Optimaal beheer en onderhoud van assetinformatie is een bijzonder complexe klus en onmisbaar voor het goed functioneren van het asset. Toch krijgt de (tijdige) inrichting van assetinformatie te weinig de aandacht die het verdient.

Van ontwerp tot beheer

Betrouwbare informatie inrichten in een vroeg stadium is cruciaal. Alleen dan kunt u de juiste beslissingen nemen binnen het verdere assetmanagement proces. Het helpt als u zich al tijdens de ontwerpfase van een product bewust bent van de informatiebehoefte en de manier waarop de informatie tijdens de aanleg- en onderhoudsfase beheerd wordt.

Met jarenlange ervaring op het gebied van realisatie, beheer en onderhoud van areaalgegevens is ons team in staat om voor u op maat die ondersteuning te bieden. Dat doen wij tijdens het gehele assetmanagementproces. De ondersteuning gaat verder dan het geven van advies. Ook belangrijke taken die niet tot uw kernactiviteiten behoren, kunnen wij tijdelijk of structureel voor u waarnemen.

Hoe werken we samen

We starten altijd met een uitgebreid vooronderzoek waarin we specifieke wensen met belanghebbenden uit de organisatie of in het assetmanagementproces vaststellen. Samen met u bekijken we uw capaciteit en expertise in huis en zoeken wij de best passende oplossing.

In onze filosofie kunnen we u alleen ondersteunen als hecht, dynamisch team.
Dat noemen wij AMIGO: Alles Mogelijk In Goed Overleg

We starten met een goed gesprek, zodat we elkaar leren kennen.